• Slajd1
 • Slajd 2
 • Slajd 3
 • Slajd 4
 • Slajd 5
 • Slajd 6

Walne zebranie - 16 stycznia 2011r.

Walne zebranie Sprawozdawczo – wyborcze. Skończyła się 5 letnia kadencja (2006 – 2010) działalności dotychczasowego zarządu w składzie:

 • Prezes: dh. Marek Mega
 • Z-ca Prezesa: dh. Ryszard Skowronek
 • Naczelnik: dh. Krzysztof Rogalewski
 • Z-ca Naczelnika: dh. Marek Kucharski
 • Skarbnik: dh. Tomasz Jerczyński
 • Sekretarz: dh. Leszek Błażejewski
 • Gospodarz: dh. Henryk Rogalweski
 • Członek Zarządu: dh. Jan Kawula
 • Członek Zarządu: dh Mirosław Gawlik
 • Członek Zarządu: dh Grzegorz Stodolski

Komisja Rewizyjna:

 • Marian Musiała
 • Marian Jędrecki
 • Jan Bartosik

Otwarcia zebrania dokonał dh. Prezes Marek Mega

Na przewodniczącego zebrania wybrano dh. Jerzego Flaczyka prezes ZG ZOSP RP.

Prokolantem został Jan Kawula

Wybrano Komisje:

 • Mandatową
 • Wyborczą
 • Uchwał i wniosków
 • Skrutacyjną

W dniu zebrania nasze OSP liczyło 141 członków w tym 91 członków czynnych, 14 honorowych i 36 członków MDP

W Zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście:

 • dh. Michał Błażejewski skarbnik ZW ZOSP RP. w Poznaniu
 • kap. Zbigniew Domal st. specj. KP PSP w Kępnie
 • dh. Zdzisław Kłodnicki czł prezyd. ZP ZOSP RP w Kępnie
 • dh. Piotr Zimoch sekretarz ZG ZOSP RP W Łęce Opatowskiej
 • dh. Jerzy Flaczyk prezes ZG ZOSP RP w Łęce Opatowskiej

Po części sprawozdawczej i odczytaniu stosownych protokółów i sprawozdań i dyskusji Walne zebranie w głosowaniu jawnym dokonało wyboru:

 • nowego zarządu
 • komisji rewizyjnej
 • delegatów na zjazd oddz. Gmin. ZOSP RP w Łęce Opat.
 • przedst. do Zarządu oddz. Gmin. ZOSPRP w Łęce Opat.

Skład nowego Zarządu OSP w Łęce Opatowskiej:

 • Prezes: dh. Marek Mega
 • Z-ca Prezesa: dh. Mirosław Gawlik
 • Naczelnik: dh. Szymon Sroka
 • Z-ca Naczelnika: dh. Marek Kucharski
 • Skarbnik: dh. Tomasz Jerczyński
 • Sekretarz: dh. Jan Kawula
 • Gospodarz: dh. Mateusz Sroka
 • Z-ca Gospodarza: dh. Sławomir Osada
 • Członek Zarządu: dh. Jan Pośpiech

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący: dh. Marian Musiała
 • Z-ca: dh. Jan Bartosik
 • Sekretarz: Tadeusz Mieszała

Delegaci na zjazd oddz. Gmin. ZOSP RP w Łęce Opatowskiej:

 • dh. Marek Kucharski
 • dh. Jerzy Flaczyk
 • dh. Jan Kawula
 • dh. Tomasz Jerczyński
 • dh. Marek Mega
 • dh. Ryszard Skowronek

Przedst. do Zarządu oddz. Gmin. ZOSPRP w Łęce Opatowskiej:

 • dh. Jerzy Flaczyk
 • dh. Jan Bartosik
 • dh. Henryk Rogalewski
 • dh. Marcin Jóźwiakowski
Jesteś tutaj: Home Aktualności 2011 Walne zebranie - 16 stycznia 2011r.