• Slajd1
  • Slajd 2
  • Slajd 3
  • Slajd 4
  • Slajd 5
  • Slajd 6

„Rycerze Św. Floriana”

W czwartek 13 września Ochotnicza Straż Pożarna gościła w swoich progach Zespół Sędziów Sprawozdawców z Poznania, który odwiedził jednostkę w ramach oceny projektu pn. „Rycerze Św. Floriana” zgłoszonego do konkursu „Działania Proekologiczne i Pro kulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich w edycji 2012r. Celem konkursu jest pobudzenie, wyszukiwanie i promowanie inicjatyw lokalnych w zakresie proekologicznej i prokulturowej strategii rozwoju obszarów wiejskich, które mogą powodować wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności tych obszarów na terenie Wielkopolski oraz promowanie działań przyczyniających sie do popularyzowania i realizacji idei „Małej ojczyzny” bliskiej swoim obywatelom. Konkurs ma wpływać na poprawę wizerunku regionu i jego obszarów wiejskich poprzez promocję dobrych przykładów inicjatyw cennych dla lokalnych społeczności. Sędziowie wizytę rozpoczęli od zwiedzania remizy OSP, oglądania wozów bojowych, sprzętu ratowniczego. Odwiedzili również kapliczkę Św. Floriana, centrum kształcenia na odległość, wysłuchali prezentacji dotyczącej całokształtu działalności naszej jednostki a na koniec mogli skosztować wyśmienitej grochówki.

Jesteś tutaj: Home Aktualności 2012 „Rycerze Św. Floriana”