• Slajd1
  • Slajd 2
  • Slajd 3
  • Slajd 4
  • Slajd 5
  • Slajd 6

przegląd gotowości bojowej KSRG.

Miesiąc październik to ten miesiąc w którym wszystkie jednostki ochotniczych straży pożarnych należących do ( KSRG. ) tj. Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w naszym powiecie przechodzą coroczne przeglądy techniczne. Taki przegląd odbył się w naszej Jednostce 9 października bieżącego roku o godzinie 13:00 Przegląd polegał na skrupulatnym sprawdzaniu stanu technicznego wszystkich pojazdów, jakie posiadamy utrzymania i czystości jak i sprzętu do ratownictwa drogowego, technicznego, wodnego jak i gaśniczego. Komisja również sprawdziła czystość garaży i wszystkie dokumentacje, ważne przeglądy oraz wszystkie niezbędne przeszkolenia strażaków ratowników biorących udział w akcjach ratowniczo gaśniczych. Za poszczególne podpunkty otrzymalismy oceny w punktacji od 0 do 6 pkt. Nasza ocena końcowa wynosiła aż 5,96 pkta. Co swiadczy o gotowości bojowej naszej jednostki na najwyższym poziomie.

.

Jesteś tutaj: Home Aktualności 2012 przegląd gotowości bojowej KSRG.