Walne zebranie 2012

  • Drukuj

 

Walne Zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęce Opatowskiej przeprowadzone 3 lutego 2012.

 Zebranie odbyło się o godzinie 19:00 Otwarcia zebrania dokonał prezes OSP w Łęce  Marek Mega. Przywitał wszystkich druhów obecnych na zebraniu i witając przedstawił zaproszonych gości zasiadających za stołem prezydialnym w osobach:

dh. Michała Błażejewskiego - skarbnika ZW ZOSP w Poznaniu, v-ce prezesa ZP ZOSP w Kępnie

St. kpt. Piotr Szulc z-ca komendanta PSP w Kępnie

Wójta gminy dh. Witolda Jankowskiego

dh. Jerzego Flaczka prezesa ZG ZOSP w  Łęce Opatowskiej, członka prezydium ZP ZOSP w Kępnie

dh. Piotra Zimocha sekretarz ZG ZOSP w Kępnie

dh. Pawła Tarasa Komendanta Gminnego

dh. Mieczysław Brzezińskiego skarbnika ZG ZOSP w Łęce Opat.

Przewodniczącym zebrania jednogłośnie wybrano dh. Jerzego Flaczka. Protokolantem także jednogłośnie został wybrany Jan Kawula. W skład komisji uchwałi wniosków weszły dh. Anna Janki, Marta Sroka oraz Domonika Sroka. W ciągu ubiegłego roku do naszej straży wstąpił Mateusz Joniak i 7 członków do MDP to jest: Marcin Kasprzak, Moś Wiktoria, Jeziorny Mateusz, Kandzelewicz Katarzyna Nawrot Sandra, Kucharski Filip, Kucharska Julia. W dniu zebrania nasze OSP liczyło 148 członków w tym 38 członków MDP. Sześcioro nowo przyjętych druhów obecnych na zebraniu złożyło ślubowanie na sztandar. Zaraz potem 19 członkom naszych drużyn młodzieżowych dh. Michał Błażejewski Wręczył 3 złote, 10 srebrnych srebrnych 6 brązowych Odznak Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Sprawozdania

Z działalności OSP dh. Prezes Marek Mega

Sprawozdanie i projekt planu finansowego dh. Skarbnik Tomasz Jerczyński

Sprawozdanie komisji rewizyjnej OSP i wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi za ubiegły rok przedstawił przewodniczący Komisji dh. Marian Musiała                     

Zarząd jednogłośnie uzyskał absolutorium za działalności w ubiegłym roku.   

W dyskusji udział wzięli: St. Kpt. Piotr Szulc z-ca komendanta PSP w Kępnie omówił ilość i jakość zagrożeń naszym powiecie a było ich pond 700 czyli praktycznie dwa dziennie. Stwierdził, że jest to niestety tendencja wzrostowa. Dobrze mówił także o naszej straży, chwalił szczególnie ratowników z którymi współpracował podczas różnych akcji, od lat też jest członkiem komisji podczas corocznego przeglądu technicznego, sprzętu bojowego. Kończąc wystąpienie ocenił naszą OSP na 5+. dh. Michał Błażejewski z ZW ZOSP w Poznaniu przedstawił ilość zagrożeń interwencji w całej Wielkopolsce. Przedstawił sytuację finansową i zmniejszającą się liczbę zakupów wozów bojowych jak i sprzętu .Omówił także starty drużyn sportowo pożarniczych chwaląc naszą jednostkę za osiągnięcia w tej dziedzinie dh. Piotr Zimoch także dobrze ocenił naszą OSP zwracając szczególną uwagę na dużą liczebność naszej MDP i gratulował udanych startów w zawodach, a także wyposażenie w sprzęt oraz życzył nam zakupu nowego wozu bojowego.

Po dyskusji przewodniczący zebrania dh. Jerzy Flaczyk zakończył zebranie zapraszając wszystkich na strażacki poczęstunek.

Trzeba tez stwierdzić że przez cały czas trwania zebrania kronika naszej straży była przeglądana z widocznym zainteresowaniem.