• Slajd1
  • Slajd 2
  • Slajd 3
  • Slajd 4
  • Slajd 5
  • Slajd 6

Pokaz - defibrylator AED

Podczas dożynek Gminnych w Biadaszkach 31sierpnia 2014r. dzięki uprzejmości pana Mirona Leśniarka ratownika medycznego z ZRM Kępno, oraz naszych strażaków (Karol Jagieniak, Dominik Osada, Paweł Baranowski, Krzysztof Dominik, Krzysztof Rogalewski) została zaprezentowana symulacja zasad postępowania przy użyciu AED podczas NZK. AED jest to automatyczny defibrylator zewnętrzny, służy do przywracania prawidłowego rytmu pracy serca w sytuacji NZK. Nagłe zatrzymanie krążenia to stan w ,którym dochodzi do zatrzymania prawidłowej czynności mechanicznej serca którego skutkiem jest ustanie krążenia. Stan ten jest niezależny od grupy wiekowej społeczeństwa. Trzeba reagować natychmiast, już po 4 minutach niedotlenienia mózgu następują nieodwracalne zmiany neurologiczne. A więc wezwanie pogotowia ratunkowego, podjęcie resuscytacji krążeniowo oddechowej (tzw. masaż serca i sztuczne oddychanie) oraz wczesna defibrylacja zwiększają szanse na przeżycie! Według danych Europejskiej Rady Resuscytacji dzięki RKO i szybkiej defibrylacji NZK przeżywa 75% ofiar.
Urządzenie jest w pełni bezpieczne, które za pomocą komend głosowych instruuje osobę udzielającą pomocy o koniecznych do podjęcia krokach. Kontroluje rytm serca oraz generuje impuls defibrylacyjny. Prąd przechodząc przez serce resetuje chaotycznie pracujący układ bodźcotwórczy serca.
Na budynku naszej remizy znajduje się taki sam jak zaprezentowany w Biadaszkach defibrylator. Jest on ogólnodostępny 24/h do użytku publicznego przez cały rok niezależnie od warunków atmosferycznych.
ABY URATOWAĆ KOMUŚ ŻYCIE WYSTARCZY PODSTAWOWA WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI.

 

Jesteś tutaj: Home Aktualności 2014 Pokaz - defibrylator AED