• Slajd1
  • Slajd 2
  • Slajd 3
  • Slajd 4
  • Slajd 5
  • Slajd 6

Fałszywy Alarm

 

W piątek 7 litopada o godz 17:25 Dostaliśmy zgłoszenie o palącym się domu mieszkalnym w miejscowości Piaski, jednak w zgłoszeniu nie został podany numer domu. Dyspozytor PSK Kępno skierował nas w celu zweryfikowania zdarzenia do Piasek. Zadysponował także dwa zastępy JRG. Jednak okazało się że był to fałszywy alarm 3 zastępy strażaków które szukały miejsca zdarzenia bez pozytywnego skutku, zanotowały te zdarzenie jako fałszywy alarm.

Ku przestrodze!!!!!!

Przypominamy, że fałszywe alarmy są kwalifikowane obecnie jako wykroczenia.

Obecna podstawa prawna do kwalifikowania tego czynu jako wykroczenia podlegającego karze:

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z dnia 31 maja 1971 r.).
Art. 66. § 1. Kto ze złośliwości lub swawoli, chcąc wywołać niepotrzebną czynność fałszywym alarmem, informacją lub innym sposobem, wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo inny organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1.500 złotych.
§ 2. Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można orzec nawiązkę do wysokości 1.000 złotych.

 

 

 

Jesteś tutaj: Home Aktualności 2014 Fałszywy Alarm