• Slajd1
  • Slajd 2
  • Slajd 3
  • Slajd 4
  • Slajd 5
  • Slajd 6

Kolejny pożar trawy

Wtorek 4 marca to kolejny dzień w którym zostajemy wezwani do pożaru traw, tym razem udaliśmy się do miejscowości Lipie gdzie najprawdopodobniej nieumyślne wypalanie po zimowych wyschniętych traw doprowadziło do niekontrolowanego pożaru. Ogień udało nam się opanować przy pomocy tłumic bez użycia wody, ze względu na brak dojazdu do miejsca zagrożenia. Po półgodzinnej akcji zameldowaliśmy gotowość bojową w remizie

 

Czytaj więcej: Kolejny pożar trawy

Pożar trawy

W poniedziałkowy wieczór dnia 03,03,2014 o godz. 19:18 nasz zastęp strażaków został zadysponowany do miejscowości Raków gdzie paliła się słucha trawa w przydrożnym rowie, obszar zajęty przez ogień wynosił około 70 metrów bieżących rowu. Do ugaszenia ognia strażacy zużyli całą beczkę wody. Po czym ustalili właściciela pola uprawnego przy którym znajdował się rów zajęty przez ogień. Wszystkie ustalenia przekazaliśmy dyspozytorowi JRG Kępno zakończyliśmy działania i wróciliśmy do bazy

Czytaj więcej: Pożar trawy

Pożar w ogrodzie

W dniu 2 marca o godz. 11:40 dyspozytor JRG Kępno skierował nas do miejscowości Piaski ,do palących się drzew ozdobnych na jednej z posesji. Drzewa iglaste tego typu spalają się bardzo szybko wytwarzając przy tym bardzo wysoką temperaturę, co sprzyja bardzo szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia. Po dotarciu na miejsce naszego zastępu ogień był już przytłumiony przez właściciela posesji. Na szczęście straty nie były wielkie w postaci kilku dostrzętnie spłoniętych drzew ozdobnych.

Czytaj więcej: Pożar w ogrodzie

Na łuku drogi

Auto leżące na lewym boku na łuku drogi krajowej nr11 na wysokości miejscowości Opatów. To skutek zdarzenia do którego doszło dnia 21.02.2014 około godziny 10:10 samochód marki Renault poruszający się w kierunku Kępna wyprzedzał ciężarówkę. Po zakończeniu wykonywania manewru kierowca stracił panowanie nad pojazdem, wjechał do rowu a następnie siła uderzenia wyrzuciła pojazd na jezdnię. W poszkodowanym pojeździe znajdowały się dwie kobiety które zostały przetransportowane przez ZRM Kępno do Kępińskiej placówki. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu źródła energii w rozbitym pojeździe, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym, i neutralizacji płynów eksploatacyjnych. Po ponad godzinnej akcji zameldowaliśmy się w bazie.

Czytaj więcej: Na łuku drogi

Zebranie walne - za rok 2013

     Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Łęce Opatowskiej przeprowadzone 17.01.2014r.

Zebranie rozpoczął dh Marek Mega Prezes OSP w Łęce Opatowskiej, wydając rozkaz wprowadzenia Sztandaru naszej jednostki . Powitał wszystkich druhów i przybyłych gości przedstawiając osoby zasiadające za stołem prezydialnym:

- Piotra Szulca mł. brygadiera, Zastępcę Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie,

-dh Jerzego Flaczyka czł. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kępnie, Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP w Łęce Opatowskiej,

-dh Mieczysława Brzezińskiego – czł. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kępnie, skarbnika   Zarządu Gminnego w Łęce Opatowskiej,

-dh Pawła Tarasa - Komendanta Gminnego

-   Adama Kopisa Przewodniczącego Rady Gminy w Łęce Opatowskiej.

Powitał także obecnych na zebraniu:

- dh Marka Nikodema – czł. Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łęce Opatowskiej,

- dh Tomasza Góreckiego czł. Zarządu Gminnego ZOSP RP w Łęce Opatowskiej,

- dh Dariusza Gąszczka - sołtysa Łęki Opatowskiej,

- dh Józefa Leszka Błażejewskiego radnego Rady Gminy w Łęce Opatowskiej.

Przewodniczącym zebrania został dh Jerzy Flaczyk , protokołował dh Jan Kawula.

Wybrano komisję uchwał i wniosków w składzie : dh Józef Błażejewski, dh Dariusz Gąszczak, Mirosław Stryjak oraz komisję skrutacyjną w składzie:   dh Jan Pośpiech, dh Tadeusz Mieszała, dh Ryszard Skowronek.

Wręczono wcześniej przyznane odznaczenia. Brązowym Medalem za Zasługi   dla Pożarnictwa odznaczony został dh Damian Górecki , Brązową Odznakę ,,MDP’’ odebrał dh Marcin Kasprzak. Dh Tomasz Górecki naczelnik OSP w Trzebieniu wręczył podziękowania za pomoc w szkoleniu druhów z MDP przygotowujących się do ,, Turnieju wiedzy pożarniczej’’ dla naszej jednostki na ręce Prezesa Marka Megi oraz   dh Sławomirowi Osadzie.

       Przewodniczący zebrania dh Jerzy Flaczyk poinformował zebranych   , że w dniu wczorajszym podczas „ VII Noworocznego Spotkania Wójta Gminy   Łęka Opatowska”,   przyznano wyróżnienie dla O S P   Łęka Opatowska, uznanej za ,,Organizację roku 2013 r ‘’ działającą na terenie naszej gminy. Sprawozdanie zarządu za rok 2013 i plan pracy na rok 2014 przedstawił prezes dh Marek Mega sprawozdanie finansowe i plan finansowy na 2014 r przedstawił skarbnik dh Tomasz Jerczyński.

Sprawozdanie komisji rewizyjnej odczytał dh Jan Bartosik czł. Komisji rewizyjnej, jednocześnie wnioskując o udzielenie absolutorium zarządowi za rok 2013.

W 2013r do naszej straży należy 123 druchów w tym 118 uprawnionych do głosowania .

Na zebranie przybyło 63 co stanowi 54% całości. Do MDP należy 25 dh. Do straży przyjęto dwoje nowych druhów : Jolantę Stryjak i Piotra Witaka. Z listy członków skreślono 30 osób za zaległosci w płaceniu składek. W okresie sprawozdawczym dochody straży wyniosły 36779,37 zł, a wydatki 32716,95 zł.                        

W 2013r straż do akcji wyjeżdżała 31 razy, w tym 7 do pożarów, 23 - inne zdarzenia i

fałszywy alarm. W ramach dyskusji dh Jerzy Flaczyk   podziękował Przewodniczącemu Rady Gminy Adamowi Kopisowi za   przedstawienie Radzie Gminy konieczności zakupu nowego samochodu bojowego dla naszej straży oraz całej Radzie Gminy za zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy w 2014r.

W odpowiedzi Przew. Rady Gminy pogratulował osiągnięć naszej OSP w 2013r oraz zapewnił

o przychylności w sprawie starań o nowy ciężki wóz bojowy.

Zebranie przyjęło następujące uchwały:

1 Udzielenie absolutorium zarządowi za rok 2013.

2 Przyjęcie planu pracy i planu   finansowego na rok 2014.

3 Nadanie tytułu ,,Strażak Honorowy OSP w Łęce Opatowskiej’’ druhom Tadeuszowi Wielochowi i Janowi Wielochowi.

Wolne głosy i wnioski.

Dh Paweł Taras Komendant Gminny przedstawił swoje sprawozdanie, między innymi ilość i jakość działań ratowniczych na terenie gminy oraz przeprowadzone i planowane kursy i szkolenia. Na koniec głos zabrał Z-ca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie mł. brygadier Piotr Szulc. Mówił między innymi zróżnicowaniu w działalności i wyposażeniu OSP działających na terenie powiatu kępińskiego. Stwierdził, że sprzęt jednostek OSP działających w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego w 90%   dorównuje wyposażeniu PSP. Omówił działalność straży na terenie naszego powiatu podając przykłady niektórych akcji ratowniczych. Przewodniczący zebrania dh Jerzy Flaczyk kończąc zebranie zaprosił wszystkich na tradycyjny poczęstunek.

Poczet Sztandarowy wymaszerował   i Walne Zebranie przeszło do historii.

 

 

Czytaj więcej: Zebranie walne - za rok 2013

OSP Łęka - Organizacją Roku 2013

Dnia.15.01.2014 w Motelu Wielkopolskim odbyło się spotkanie noworoczne zorganizowane przez Wójta Gminy Łęka Opatowska. Na spotkanie zostali zaproszeni tacy goście jak władze gminy, przedsiębiorcy, jednostki samorządowe, organizacje jak i delegacje strażaków w tym dwóch druhów z naszej jednostki , dh prezes Mega Marek i dh naczelnik Kucharski Marek. Którzy odebrali z rąk Wójta Witolda Jankowskiego statuetkę oraz dyplom na organizację roku 2013. Został też przeczytany list gratulacyjny którego treść została przytoczona niżej

Dzisiejsza nagroda dla organizacji roku 2013 zostaje przyznana jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęce Opatowskiej.

Jest to wyróżnienie przede wszystkim za niezawodną i sprawną pomoc przy prowadzeniu akcji ratowniczych . Poza działalnością pożarniczą w ramach działań prewencyjnych strażacy ochotnicy przeprowadzili również prelekcje i pokazy o tematyce pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy. Jako jednostka należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego podczas przeglądu stanu technicznego wszystkich pojazdów, czystości i sprzętu do ratownictwa drogowego, technicznego, wodnego i gaśniczego, oraz przeszkolenia strażaków i gotowości bojowej uzyskała w 2013r. po raz pierwszy maksymalną ocenę 6 punktów.

Jednostka OSP w Łęce Opatowskiej otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nagrodę pieniężną w konkursie „Działania proekologiczne i pro kulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” w wysokości 7 000, zł. za projekt pn. „Rycerze Św. Floriana”. Projekt dotyczył całokształtu działalności prowadzonej przez jednostkę poczynając od działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży poprzez działania aktywizujące na rzecz miejscowości, kończąc na tych najważniejszych dla społeczeństwa- działaniach ratowniczo - gaśniczych. Za uzyskaną nagrodę zakupione zostały materiały budowlane niezbędne do przeprowadzenia remontu i adaptacji pomieszczeń w strażnicy OSP. Druhowie samodzielnie wykonali wszystkie prace remontowe. Efekty pracy jednostki OSP Łęka Opatowska można obejrzeć na stronie internetowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęce Opatowskiej.

Czytaj więcej: OSP Łęka - Organizacją Roku 2013

Wypadek Drogowy

Trzeciego stycznia nowego roku 2014 zostaliśmy wezwani do wypadku drogowego na drogę krajową nr11 na wysokości stacji Statoil. Po dotarciu na miejsce zdarzenia zabezpieczyliśmy teren wokół wypadku, udzieliliśmy pierwszej pomocy poszkodowanym odłączyliśmy miejsce zasilania w rozbitych pojazdach oraz zneutralizowaliśmy rozlane na jezdni płyny eksploatacyjne. Po przyjeździe karetek ZRM Kępno przekazaliśmy poszkodowanych. W zdarzeniu brały udział 3 samochody osobowe marki Skoda , Mercedes, i Citroen. Jak doszło do wypadku ma ustalić, dochodzenia Policji. Na miejsce zostały wezwane także dwa zastępy JRG Kępno. Droga przez 3 godziny była całkowicie zablokowana, ruch został kierowany objazdem

Czytaj więcej: Wypadek Drogowy

Jesteś tutaj: Home Aktualności 2014