• Slajd1
 • Slajd 2
 • Slajd 3
 • Slajd 4
 • Slajd 5
 • Slajd 6

Monitoring pożarowy

W środę dnia 12 marca o godz. 7:05 dostaliśmy zgłoszenie o alarmie monitoringu pożarowego w jednej z miejscowych fabryk. Alarmowo udaliśmy się na miejsce zdarzenia jednak na szczęście okazało się że najprawdopodobniej była to awaria jednej z czujek dymowych. Prewencyjnie strażacy z naszej jednostki skontrolowali hale produkcyjne w celu wykluczenia pożaru.

Czytaj więcej: Monitoring pożarowy

Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2019

Walne zebraniesprawozdawcze członków OSPw dniu 29-02-2020 r.

Walne zebranie sprawozdawcze OSP odbyło się,z półgodzinnym opóźnieniem ze względu na brak quorum, o godz. 19:30. Otwarcia zebrania dokonał prezes OSP dh Marek Mega, wydając rozkaz wprowadzenia sztandaru.

Wszyscy zebrani wysłuchali hymnu strażackiego, prezes powitał przybyłych druhów i zaproszonych gości. Za stołem prezydialnym zasiedli:

Kpt. Mateusz Grzesiak KPPSP w Kępnie,

Dh Jerzy Flaczyk prezes ZG ZOSP RP w Łęce Opatowskiej

Dh Tomasz Jerczyński sekretarz ZG ZOSP RP w Łęce Opatowskiej

Dh Sławomir Osada komendant gminny w Łęce Opatowskiej

Prezes OSP w Łęce Opatowskiej Marek Mega

Wójt Gminy Łęka Opatowska Adam Kopis.

Prezes powitał również Dariusza Gąszczaka radnego powiatowego i sołtysa naszej wsi Mateusza Srokę radnego gminy Łęka Opatowska.

Przewodniczącym zebrania został Tomasz Jerczyński, protokolantem Józef Błażejewski.

Wybrano komisję mandatową w składzie:

 1. Przewodniczący Paweł Udała
 2. Sekretarz Janusz Stryczek
 3. Członek Michał Flaczyk

Komisję uchwał i wniosków w składzie:

 1. Przewodnicząca Ewa Baranowska
 2. Sekretarz Marcin Kasprzak
 3. Członek Aleksandra Jeziorna

Multimedialne sprawozdanie z działalności straży zaprezentował dh Sławomir Osada; zaproponował on również przekazanie składek członkowskich i dobrowolnych datków dla chorej Hani Mega. Propozycję przyjęto jednogłośnie, zebrano 2410 zł.

Sprawozdanie finansowe i projekt planu finansowego na rok 2020 przedstawił skarbnik Tomasz Jerczyński, projekt planu działania na rok bieżący przedstawił Marek Mega, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dh Marian Musiała. Na wniosek KR przegłosowano absolutorium Zarządu OSP w Łęce Opatowskiej za rok 2019.

Nasza straż obecnie liczy 126 członków, w tym 13 członków honorowych, 1 członek wspierający, 20 kobiet. MDP liczy 23 członków; 9 chłopców i 14 dziewcząt.

OSP w roku 2019 uczestniczyła 68 razy w akcjach ratowniczych, w tym: gaszenie pożarów 18 razy, likwidacja miejscowych zagrożeń 43 razy, 3 fałszywe alarmy, 4 razy ćwiczenia na obiektach.

W dyskusji zabrało głos 3 członków OSP i 2 osoby zaproszone pozytywnie oceniając działalność naszej straży. Kpt. Mateusz Grzesiak omówił działanie PSP na terenie powiatu z uwzględnieniem gminy Łęka Opatowska oraz ćwiczenia, kursy, bezpieczeństwo i choroby zawodowe ratowników.

Informacje organizacyjne związane z imprezami na terenie gminy przedstawił prezes ZG ZOST RP dh Jerzy Flaczyk, pogratulował również druhowi Sławomirowi Osadzie awansu na stanowisko komendanta gminnego.

Walne Zebranie nadało godność członka honorowego Witoldowi Jankowskiemu, Marianowi Jędreckiemu, Ignacemu Mońce i Mieczysławowi Kosińskiemu.

Dh Józef Błażejewski odczytał podziękowanie dla OSP w Łęce Opatowskiej od Zarządu Koła Gospodyń Wiejskich w Łęce Opatowskiej za zamontowanie półek do nowo wybudowanej przez KGW chłodni kuchennej.

Na koniec prezes Marek Mega nakazał wyprowadzić sztandar i kończąc zebranie zaprosił wszystkich na tradycyjny poczęstunek.

Wypadek Trzebień

Dnia 26 lutego godzinie 16.56 dyspozytor PSK KP PSP z Kępna skierował nas GBA do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych w miejscowości Trzebień. Działania nasze polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz udzieleniu KPP osobom poszkodowanym. W zdarzeniu ucierpiały dwie osoby, które zostały przetransportowane przez ZRM do szpitala. Działania prowadziliśmy wspólnie z JRG PSP KĘPNO oraz OSP Opatów i OSP Trzebień.

Czytaj więcej: Wypadek Trzebień

Pożar instalacji elektrycznej

25 lutego 2020 roku o godzinie 16:27 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Kępna skierował nas dwoma zastępami do pożaru instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym w miejscowości Stogniew. Po dotarciu na miejsce i rozpoznaniu przez KDR potwierdzono treści zgłoszenia. Pożar został ugaszony przez właściciela przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej. Działania nasze polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączenia dopływu energii elektrycznej do budynku, rozebraniu nadpalonej boazerii, sprawdzeniu za pomocą kamery termowizyjnej w celu ujawnienia ewentualnej podwyższonej temperatury w miejscu powstania zwarcia oraz na strychu. Na szczęście kamera nie wykryła podwyższonej temperatury. Pomieszczenia sprawdzono detektorem wielogazowym pod kątem obecności niebezpiecznych gazów. Na szczęście nie wykrył on podwyższonego stężenia. W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Po przewietrzeniu pomieszczeń KDR protokołem przekazał miejsce zdarzenia po czym zastępy wróciły do baz .Działania prowadziliśmy wspólnie z PSP JRG Kępno.

Czytaj więcej: Pożar instalacji elektrycznej

Uszkodzony dach

Tego samego dnia po zakończeniu działań przy zerwanym dachu, tuż przed 22:00 dyspozytor PSK KP PSP skierował nas pod inny adres w miejscowości Raków, gdzie zabezpieczaliśmy uszkodzony dach na magazynie zbożowym wraz z OSP Opatów. Po kilkudziesięciu minutowej akcji zakończyliśmy działania i wróciliśmy do bazy         

Czytaj więcej: Uszkodzony dach

Zerwany dach - Raków

23.02.2020 o godz 20:40 z powodu silnie wiejącego wiatru dostaliśmy zgłoszenie zerwanym dachu w budynku mieszkalnym w miejscowości Raków. Po dotarciu na miejsce zdarzenia okazało się że z połowy dachu wiatr zerwał blaszane poszycie. Działania nasze polegały na zabezpieczeniu dachu przy pomocy plandeki .

Czytaj więcej: Zerwany dach - Raków

Wypadek drogowy

W niedzielę  23 lutego 2020r. o godz. 01:39 dyspozytor SK KP PSP z Kępna skierował nas dwoma zastępami GBA i GCBA  do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego na ulicę Lipową w naszej miejscowości. Po rozpoznaniu przez KDR i potwierdzeniu zgłoszenia działania przybyłych na miejsce zastępów w pierwszej kolejności polegały na zabezpieczniu miejsca zdarzenia, odłączenia akumulatora w  uszkodzonym pojeździe oraz udzieleniu KPP osobom poszkodowanym, które zostały zabrane do szpitala  przez ZRM z Kępna. Na czas prowadzonych działań droga była całkowicie zablokowana.Działania prowadziliśmy razem z PSP JRG Kępno.

Czytaj więcej: Wypadek drogowy

Pożar traw ul kolejowa

Pożar Traw na ulicy kolejowej, tak brzmiało zgłoszenie które otrzymaliśmy od dyspozytora PSKKP PSP w Kępnie udaliśmy się na miejsce zdarzenia GCBA wspólnie z JRG Kępno. Ogień został ugaszony i zagrożenie zostało wyeliminowane. Po kilkudziesięciu minutowej akcji zameldowaliśmy gotowość bojową w garażu.

Czytaj więcej: Pożar traw ul kolejowa

Pożar traw

W poniedziałek 17.02.2020r.  po godzinie 14 zostaliśmy skierowani dwoma zastępami do pożaru suchej trawy nieopodal ulicy Brukowej w naszej miejscowości.  Działania nasze polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia ,a następnie przy użyciu prądów wody z lini szybkiego natarcia ugaszenie płomieni. Następnie pożarzysko zostało dokładnie przelane wodą. Spaleniu uległo około 250m długości poszycia rowu. 

Trzeba pamiętać, że od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk  i nieużytków.  Spowodowane jest to niestety wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Podczas takiego pożaru do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych, które są truciznami dla ludzi jak i zwierząt. Zaś wydobywający się dym jest groźny dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia, z uwagi na możliwość zaczadzenia. Dym również powoduje zmniejszenie widoczności na drogach co może doprowadzić do groźnych kolizji a nawet wypadków drogowych.

Wysuszone trawy palą sie bardzo szybko, w rozprzestrzenianiu ognia pomagają także porywy wiatru. W przypadku gwałtownej zmiany kierunku, bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi....

WYPALANIE TRAW JEST NIEBEZPIECZNE 

, ALE TEŻ NIEDOZWOLONE!!

TYLKO W ZESZŁY WEEKEND W POLSCE

15-16.02.2020 DOSZŁO DO 197 POŻARÓW TRAW

Czytaj więcej: Pożar traw

Miejscowe zagrożenie na ulicy szkolnej

Dnia 12 Lutego 2020 o godz. 16:00 dostaliśmy zgłoszenie o złamanym konarze drzewa tuż obok szkoły podstawowej w naszej miejscowości. Po dotarciu na miejsce zdarzenia dowódca podjął decyzję o wezwaniu podnośnika hydraulicznego z JRG Kępno. Miejscowe zagrożenie zostało usunięte po czym wróciliśmy do bazy.

Czytaj więcej: Miejscowe zagrożenie na ulicy szkolnej

Miejscowe zagrożenie Zmyślona

Tego samego dnia kilka godzin później, dostaliśmy kolejne zgłoszenie o zerwanej sieci energetycznej tym razem w miejscowości Zmyślona. Alarmowo udaliśmy się nam miejsce zdarzenia .Działania nasze polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia do przyjazdu pogotowia Energetycznego

Czytaj więcej: Miejscowe zagrożenie Zmyślona

Miejscowe zagrożenie

10 lutego o godz. 7:30 dostaliśmy zgłoszenie o miejscowym zagrożeniu przy dk.nr11 obok stacji paliw Circe Cake, gdzie złamany konar przewrócił się na sieć elektryczną. Działania nasze polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia do przyjazdu odpowiednich służb pogotowia energetycznego.

Czytaj więcej: Miejscowe zagrożenie

Zebranie sprawozdawcze za rok 2019

zebr

Miejscowe zagrożenie

Dnia 26.01.2020 o godz. 22.25 zostaliśmy wezwani do miejscowego zagrożenia na dk nr11 . Zagrożenie zostało usunięte z jezdni po czym zakończyliśmy działania i wróciliśmy do bazy .

Czytaj więcej: Miejscowe zagrożenie

Alarm przeciwpożarowy

Dnia 30.01.2020 o godz. 5:58 zostaliśmy zadysponowani do fabryki mebli znajdującej się na terenie miejscowości Piaski. Powodem wyjazdu było załączenie się alarmu przeciwpożarowego. Na miejscu zastęp naszych strażaków dokładnie sprawdził miejsce w którym czujnik wykrył zagrożenie. Jak się okazało na szczęście pożaru nie stwierdzono.

 

83721459 1473159579529466 3509628226664136704 n

 

Czytaj więcej: Alarm przeciwpożarowy

Jesteś tutaj: Home Aktualności 2020