• Slajd1
  • Slajd 2
  • Slajd 3
  • Slajd 4
  • Slajd 5
  • Slajd 6

Walne zebranie Sprawozdawczo wyborcze 2021

Walne zebranie sprawozdawczo wyborcze  członków OSP w Łęce Opatowskiej  przeprowadzone w dniu  18.09.2021. Zwykle zebrania odbywają się na początku roku ale to zebranie odbyło się dopiero teraz ze względu na obostrzenia Covid 19 Przybyli zaproszeni goście: kapitan Paweł Michalski z PSP w Kępnie oraz Wójt gminy Łęka Opatowska Adam Kopis. Zebranie otworzył prezes dh Marek Mega. Wybrano Przewodniczącego zebrania w osobie dh Tomasza Jerczyńskiego i protokolanta Jana Kawulę. Wręczono medale nadane w 2019 r przez prezydium ZOW ZOSP RP w Poznaniu Otrzymali je:      

ODZNACZENIA
Dominik Kucharski Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa
Sławomir Osada Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa
Mateusz Sroka Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa
Dominik Osada Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa

Medale wręczył dh Jerzy Flaczyk członek prezydium ZOSP RP W Kępnie  w asyście dh Marka Kucharskiego zastępcy przewodniczącego komisji rewizyjnej oddziału powiatowego ZOSP RP w Kępnie. Sprawozdanie z działalności OSP odczytał prezes dh Marek Mega. Sprawozdanie finansowe i plan finansowy na rok bieżący skarbnik dh Tomasz Jerczyński. Sprawozdanie komisji rewizyjnej dh Jan Bartosik. Projekt działalności na rok bieżący dh Marek Mega.Kpt. Paweł Michalski z PSP w Kępnie omówił działanie straży w powiecie Kępińskim dziękując za współprace i gratulując dobrej działalności OSP w Łęce Opatowskiej. Prezes Zarządu Gminnego dh Jerzy Flaczyk oraz Wójt Gminy w Łęce Opatowskiej Adam Kopis dziękowali wszystkim za działalność a w szczególności ustępującemu zarządowi.

Wybrano nowy zarząd:

ZARZĄD
Sroka Szymon Prezes
Jan Pośpiech V-ce Prezes
Krzysztof Rogalewski Naczelnik
Dominik Osada V-ce Naczelnik
Tomasz Jerczyński Skarbnik
Magdalena Osada Sekretarz
Sławomir Osada Gospodarz
Dominik Kucharski Z-ca Gospodarza
Sławomir Faltyn Członek

                                                                                                                                                                                                    

KOMISJA REWIZYJNA
 Mateusz Sroka Przewodniczący
Jan Bartosik Sekretarz
Janusz Stryczek Członek komisji

Wybrano również delegatów i przedstawicieli na zjazd gminny  Sławomir Osada, Tomasz Jerczyński, Marek Mega, Jan Bartosik, Jerzy Flaczyk, Marek Kucharski, Szymon Sroka.

W ramach podziękowania druhom odchodzącym z zarządu nowy Prezes Szymon Sroka oraz Vice prezes Jan Pospiech wręczyli pamiątkowe statuetki i upominki odebrali je Marek Mega, Józef Błażejewski, Mirosław Gawlik.                                                                                                                                                                                                              Druchowi Markowi Medze walne zebrania nadało tytuł PREZESA HONOROWEGO.

Zebranie zakończył strażacki poczęstunek  gdzie daniem głównym był  dzik Pieczony w całości ufundowany przez Sławomira Faltyna.

Na wniosek Komendanta Gminnego Sławomira Osady, składki członkowskie oraz dobrowolne datki przeznaczono na rehabilitacje Ani Mega, zebraną sumę w kwocie 2900zł  przekazał dh Prezes Szymon Sroka.

 

                                                                                

 

 

Walne zebranie sprawozdawczo wyborcze  członków OSP w Łęce Opatowskiej  przeprowadzone w dniu  18.09.2021. Zwykle zebrania odbywają się na początku roku ale to zebranie odbyło się dopiero teraz ze względu na obostrzenia Covid 19

Przybyli zaproszeni goście: kapitan Paweł Michalski z PSP w Kępnie oraz Wójt gminy Łęka Opatowska Adam Kopis. Zebranie otworzył prezes dh Marek Mega. Wybrano Przewodniczącego zebrania w osobie dh Tomasza Jerczyńskiego i protokolanta Jana Kawulę. Wręczono medale nadane w 2019 r przez prezydium ZOW ZOSP RP w Poznaniu Otrzymali je:      

ODZNACZENIA

Dominik Kucharski

Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa

Sławomir Osada

Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa

Mateusz Sroka

Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa

Dominik Osada

Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa

Medale wręczył dh Jerzy Flaczyk członek prezydium ZOSP RP W Kępnie  w asyście dh Marka Kucharskiego zastępcy przewodniczącego komisji rewizyjnej oddziału powiatowego ZOSP RP w Kępnie                                                                                                                                                            Sprawozdanie z działalności OSP odczytał prezes dh Marek Mega. Sprawozdanie finansowe i plan finansowy na rok bieżący skarbnik dh Tomasz Jerczyński. Sprawozdanie komisji rewizyjnej dh Jan Bartosik. Projekt działalności na rok bieżący dh Marek Mega.                                                                                                                                 Kpt. Paweł Michalski z PSP w Kępnie omówił działanie straży w powiecie Kępińskim dziękując za współprace i gratulując dobrej działalności OSP w Łęce Opatowskiej.                                                                   Prezes Zarządu Gminnego dh Jerzy Flaczyk oraz Wójt Gminy w Łęce Opatowskiej Adam Kopis dziękowali wszystkim za działalność a w szczególności ustępującemu zarządowi.

Wybrano nowy zarząd:

ZARZĄD

Sroka Szymon

Prezes

Jan Pośpiech

V-ce Prezes

Krzysztof Rogalewski

Naczelnik

Dominik Osada

V-ce Naczelnik

Tomasz Jerczyński

Skarbnik

Magdalena Osada

Sekretarz

Sławomir Osada

Gospodarz

Dominik Kucharski

Z-ca Gospodarza

Sławomir Faltyn

Członek

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

KOMISJA REWIZYJNA

 Mateusz Sroka

Przewodniczący

Jan Bartosik

Sekretarz

Janusz Stryczek

Członek komisji

Wybrano również delegatów i przedstawicieli na zjazd gminny                                                                          Sławomir Osada, Tomasz Jerczyński, Marek Mega, Jan Bartosik, Jerzy Flaczyk, Marek Kucharski, Szymon Sroka.

W ramach podziękowania druhom odchodzącym z zarządu nowy Prezes Szymon Sroka oraz Vice prezes Jan Pospiech wręczyli pamiątkowe statuetki i upominki odebrali je Marek Mega, Józef 
Jesteś tutaj: Home Aktualności 2021 Walne zebranie Sprawozdawczo wyborcze 2021