• Slajd1
  • Slajd 2
  • Slajd 3
  • Slajd 4
  • Slajd 5
  • Slajd 6

Historia OSP Łęka Opatowska

Zebranie założycielskie OSP w Łęce Opatowskiej odbyło się 5 sierpnia 1935r. W 1935r. Łęka Opatowska administracyjnie należała do Gminy Opatów w pow. Kępińskim. Nie była to wtedy typowa wieś rolnicza, ponieważ znaczny procent ludności stanowili kolejarze mieszkający w blokach i pracownicy służby celnej. W Łęce Opatowskiej wówczas stacja kolejowa była ostatnią polską stacją na trasie Poznań – Kluczbork.

Kostów był już po Niemieckiej stronie. Jak przystało na stację graniczną dworzec był też siedzibą urzędu celnego. Był tam duży hol, poczekalnia, restauracja, kilka pokoi noclegowych i areszt dla przemytników. Na stacji tego Dworca 5 sierpnia 1935r. dh. Władysław Legin prezes OSP w Piaskach otworzył założycielskie zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęce Opatowskiej.

Skład pierwszego zarządu

Prezes

Józef Holka

Członkowie

Jan Nawrocki

Naczelnik

Ludwik Olejniczak

Piotr Kasprzak

Sekretarz

Franciszek Wąsik

Antoni Szubert

Skarbnik

Michał Miller

Józef Kucharski

Jan Pregiel

Wincenty Połomski

Wacław Szubert

Franciszek Szubert

Strażakami w naszej jednostce byli mężczyźni od 15 roku życia z Łęki Opatowskiej i z Lipia.

Do roku 1965 mieszkańcy obu wiosek należeli do jednej straży, choć każda wioska miała swoją remizę

W celu pozyskania funduszu na rozwój, organizowano zabawy taneczne, przedstawienia teatralne ( bardzo popularne przed i po wojnie do lat 60 ubiegłego wieku ) ćwiczenia pokazy strażackie, oraz zbierano pieniądze do puszek w „tygodniu strażackim”.

Pierwszą remizę drewnianą na podmurówce postawiono na działce dh. Jana Maryniaka niedaleko przejazdu kolejowego.

11. maja 1937r. OSP otrzymała konną sikawkę z Opatowa, dzięki temu nasza straż wystartowała pierwszy raz w zawodach strażackich w Rakowie biorąc, z powodzeniem, udział w kilku konkurencjach. Odebrano nam jednak tę sikawkę na skutek protestów części druhów z Opatowa. Kolejną sikawkę otrzymaliśmy już z Komendy Powiatowej w Kępnie. Jest u nas do dzisiaj. Stoi wyeksponowana pod specjalnym daszkiem przed naszą remizą.

1. września 1939 roku wojna przerwała działalność naszej straży jak stowarzyszenia. Odbywały się tylko obowiązkowe ćwiczenia pod kierunkiem dh. Jakuba Błażejewskiego.  

Wszelka inna działalność była zabroniona.

Po wojnie 14 kwietnia 1945r. dh. Józef Kucharski zorganizował zebranie wznawiające legalną działalność naszej OSP, jeszcze przed formalnym zakończeniem wojny.

Skład zarządu pierwszego po wojnie

Prezes

Józef Kucharski

Członkowie

Stanisław Giel

V-ce prezes

Józef Holka

Tomasz Musiała

Naczelnik

Jakub Błażejewski

Jan Płaza

Podnaczelnik

Michał Jeziorny

Stanisław Osada

Sekretarz

Leon Osada

Ignacy Mońka

Skarbnik

Franciszek Wójcik

Piotr Potyrała

Ilu było członków przed wojną nie udało się ustalić. Na pierwsze zebranie po wojnie zgłosiło się 47 druhów. Ustalono składki: miesięczną w wysokości 1 marki. Jednak już 3 maja 1945r. składka ustalona była w złotówkach: 1zł ćwiczący; 2zł wspierający członkowie. Zapisano w protokóle: Za zgodą ogółu ustala się kary finansowe za nie stawienie się na zebranie lub ćwiczenia.

18 maja 1945r. powołano komitet budowy nowej remizy „ mimo, że propozycję to zbijały jednostki”

29 lipca 1945r. odbyło się uroczyste poświęcenie nowej remizy oraz odbudowy kapliczki, którą w czasie wojny zniszczyli Niemcy. Uroczystość zakończyła się „zabawą latową”

Przed wojną, a szczególnie po wojnie, jeszcze do lat 60-tych ubiegłego wieku, wielkim powodzeniem cieszyły się teatralne przedstawienia amatorskie. Sztuki teatralne wystawiane przez OSP były chętnie oglądane. Połączone one były z zabawą taneczną i przynosiły one mniejsze lub większe dochody.

W 1948 roku strażacy czynnie, pracą i finansowo włączyli się w elektryfikację wioski. Tak samo wspierali budowę Domu Kultury w latach 1955 – 1957. Powstał obiekt z obszernym holem, widownia ze sceną, kulisami i garderobą. Była tam biblioteka, kino, klubokawiarnia dla młodzieży. Jednak na skutek idiotycznej decyzji gminnej administracji budynek ten rozebrano do fundamentów w na tych fundamentach wybudowano obecny Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej.

Rok 1952. OSP dorobiła się pierwszej motopompy przekazanej przez komendę powiatową w Kępnie. Pierwszym mechanikiem został dh. Henryk Stencel.

Najpierw wożono ją na podwoziu z drewnianymi kołami, takimi jak przy naszej sikawce

Od 1961r. podwozie było już na gumowych kołach z pólkami na sprzęt i wygodnymi siedzeniami dla strażaków. Przez długie lata ten środek transportu używany był jako karawan w czasie pogrzebów strażaków

Rok 1957. Na remizie zamontowano elektryczną syrenę alarmową. Do tego czasu używano ręcznej syreny, a wcześniej bekała ( też rodzaj syreny ), jeszcze wcześniej trąbek sygnałowych

Rok 1977. Dh. Stanisław Wójcik, ówczesny nasz prezes zainicjował powstanie Komitetu Budowy Domu Strażaka Rolnika. Znaczny udział finansowy miało w tej budowie kółko rolnicze w Łęce Opatowskiej.

21 października 1984r. odbyło się uroczyste otwarcie ( poświęcenie było dzień wcześniej )

naszej obecnej siedziby. Wtedy też nadano naszej OSP pierwszy sztandar. Komenda Rejonowa Straży Pożarnej w Wieruszowie, w dowód uznania, przekazała nam samochód Żuk A-15 Wszystko to połączone było z obchodami 50-lecia naszej straży ( o jeden rok za wcześnie ).

W1990 roku jednostka otrzymuje w użytkowanie samochód bojowy typu średniego Star 244 z Komendy Powiatowej w Kępnie

11. kwietnia 1995r decyzją nr 13/29 Ochotnicza Straż Pożarna ( jako pierwsza w powiecie kępińskim ) Zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

Rok 2001. Dzięki staraniom naszego naczelnika, także v-ce prezesa dh. Henryka Rogalewskiego udaje się zakupić średni wóz bojowy star M-69. Dh. Henryk Rogalewski zdołał pozyskać sponsorów i przekonać samorząd gminy do dofinansowania dotacji Komendy Głównej ZZOSP RP.

W 2002r. samochód Star M-69 Zostaje uroczyście poświęcony i przekazany naszej jednostce potem wyposażony w sprzęt i nowy zestaw ochrony osobistej.

W 2003r. także dh. Henryk Rogalewski pozyskuje samochód „Polonez” wóz operacyjny.

Rok 2005. Uroczyste obchody 70-lecia naszej straży. Jednostka zostaje odznaczona na sztandar srebrnym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa. Jest to nowy sztandar nadany naszej straży, już według nowego obowiązującego rządu, podczas obchodów 70-lecia.

4 maja 2007. w Poznaniu w auli Akademii Muzycznej prezes dh. Marek Mega odebrał akt nadania tytułu: Wielkopolska ochotnicza straż Pożarna rok 2006.

Wielkopolskim strażakiem Roku 2006. został dh. Bartłomiej Kucharski.

Przez wszystkie te lata nie zdarzyło się prawie aby nasze drużyny nie wystartowały w zawodach sportowo – pożarniczych. Np. w 2006r drużyny seniorów żeńska i męska, po wygranej zawodów powiatowych w Łęce Opatowskiej. Wystartowały w zawodach wojewódzkich w Kleczewie. Seniorki zajęły 6 miejsce ogólnie i brązowy medal w sztafecie. Seniorzy zajęli 10 miejsce. Obie drużyny otrzymały nagrody rzeczowe.

W 2009r obie drużyny dziewczęca i chłopców wywalczyły złote medale i mistrzostwo powiatu podczas zawodów w Baranowie. Z tego tytułu 12 czerwca 20100 roku i dziewczęta i chłopcy wystartowali w zawodach wojewódzkich w Grodzisku Wielkopolskim.

Dziewczęta zajęły 2 miejsce zdobywając srebrny medal i brązowy medal w sztafecie. Chłopcy zajęli 10 miejsce. OSP w Łęce Opat. Otrzymała bon na zakup sprzętu w wysokości 1200zł. W tym też roku seniorki i seniorzy wystartowali w zawodach powiatowych w Piaskach zajmując odpowiednie 2:8 miejsce.

Od niedawna w naszej straży powstał nowy zwyczaj, to strażacka oprawa ślubów naszych druhów.

07 sierpnia 2010r. uroczyście obchodziliśmy 75-lecie naszej straży. Była uroczysta msza św. Przemarsz z orkiestrą plutonu honorowego i zaproszonych gości przez wioskę, wręczenie zasłużonym druhom medali i odznaczeń. OSP w Łęce Opatowskiej została odznaczona

„ Na sztandar” Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Uroczystość zakończyła się wspólną biesiadą ( była również grochówka z kuchni polowej ) i zabawą taneczną. 

 

Jesteś tutaj: Home Nasza jednostka Historia OSP