• Slajd1
  • Slajd 2
  • Slajd 3
  • Slajd 4
  • Slajd 5
  • Slajd 6

Pożar bali słomy

Wigilia - Dzień Bożego Narodzenia. Nasi strażacy w każdym dniu, 24 godziny na dobę są gotowi, by nieść pomoc potrzebującym. Tak jak tym razem krótko przed wieczerzą wigilijną wrócili z akcji gaszenia pożaru w miejscowości Lipie niedaleko cmentarza parafialnego w Łęce Opatowskiej. Gdzie z nie wyjaśnionych dotąd przyczyn paliły się bale słomy na skraju lasu. Zagrożenie dużym pożarem było ogromne ze względu na usytuowanie balotów i wysuszoną ściółkę w lesie. Jednak strażakom udało się w bardzo krótkim czasie dotrzeć na miejsce zdarzenia i zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia. Na miejsce zdarzenia pracowały dwa nasze zastępy, OSP Opatów i jednostka z JRG Kępno. Zgłoszenie o pożarze dostaliśmy o godzinie 15:55.  

Czytaj więcej: Pożar bali słomy

1% dla naszego OSP

OSP Leka Opatowska 1

Za rok 2013  z 1 % nasza jednostka otrzymała 3,876,51zł wszystkim ofiarodawcą firmą oraz osobą prywatnym. Zarząd OSP w Łęce Opatowskiej składa serdeczne podziękowania dla wszystkich którzy wsparli naszą organizację

Wigilia Strażacka 2014

Gminna Wigilia Strażacka zorganizowana przez zarząd gminny OSP, obyła się w 13 grudnia w zajeździe Wielkopolskim w Siemianicach. W której mogli brać udział wszyscy strażacy z naszej gminy. Na spotkanie wigilijne przybyli także zaproszeni goście Których powitał dh Jerzy Flaczyk członek Oddziału Powiatowego ZOSPRP w Kępnie oraz Prezes Zarządu gminnego OSP w Łęce Opatowskiej w osobach. Senator RP. Pani Andżelika Możdżanowska, Starosta powiatu Kępińskiego Witold Jankowski, Wójt Gminy Łęka Opatowska Adam Kopis, Przewodniczący Rady gminy Łęka Opatowska Michał Jerczyński, Komendant Powiatowy Policji Krzysztof Zimny, Członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu Michał Błażejewski, Komendant gminny Paweł Taras, oraz nasi duchowni Ks. Roman Nawrocki z Łęki Opatowskiej, Ks. Marek Olszewski z Siemianic, Ks. Józef Wachowiak z Opatowa Spotkanie wigilijne rozpoczęło przemówieniami zaproszonych gości. Następnie wszyscy tradycyjnie przełamali się Opłatkiem. Po czym odbyła się wieczerza wigilijna przy której wszyscy śpiewali świąteczne kolędy.

Czytaj więcej: Wigilia Strażacka 2014

‘’Wypożyczalnia sprzętu do organizacji imprez plenerowych''

Czwartego grudnia bieżącego roku w Poznaniu, na ulicy Szyperskiej w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Wielkopolskiego, Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dh Prezes naszej jednostki Mega Marek oraz dh Skarbnik Jerczyński Tomasz, podpisali umowę w ramach działania ‘’Mały Projekt’’ O przyznanie pomocy na operację Pt ‘’Wypożyczalnia sprzętu do organizacji imprez plenerowych’’ Dofinansowanie wyniesie 10 684,40zł Dokładny koszt który będzie musiała wyłożyć nasza jednostka będzie znany po sfinalizowaniu projektu.

Zarząd OSP Łęka Opatowska pragnie podziękować naszej druhnie Magdalenie Osada za pomoc w napisaniu projektu.

Czytaj więcej: ‘’Wypożyczalnia sprzętu do organizacji imprez plenerowych''

Pożar w miejscowym zakładzie

Pierwszego grudnia 2014 roku o godz. 12:53 już po raz trzeci w ciągu ostatnich dni dostaliśmy zgłoszenie od dyspozytora PSK z Kępna o pożarze w fabryce mebli Gabi. Alarmowo udaliśmy się dwoma naszymi zastępami na miejsce zdarzenia. Natychmiast przystąpiliśmy do działań ratowniczo gaśniczych, podano piane na palące się trociny w zbiorniku o kubaturze 120 m3. Po opanowaniu ognia cały zbiornik został opróżniony poprzez wywiezienie trocin przy pomocy fadromyi ciagników z przyczepami w bezpieczne miejsce, gdzie dogaszano i przecinano silnym strumieniem wody. Cała akcja trwała 6 godzin, w której brało udział 10 zastępów straży pozarnej, Dwa zastępy z naszej jednostki, dwa zastępy OSP Opatów, 1 zastęp OSP Słupia, 3 zastępy JRG Kępno, i OSP Piaski. Całą akcje ratowniczą koordynował dowódca oraz  Komendant  JRG PSP z Kępna.

Czytaj więcej: Pożar w miejscowym zakładzie

Pożar Fabryka Mebli Gabi

27 listopada 2014 roku o godzinie 12.04 dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie otrzymał informację o pożarze filtra odpylającego w fabryce mebli „GABI” w miejscowości Piaski. Natychmiast zadysponował do zdarzenia trzy zastępy z JRG PSP Kępno (GBA 2,5/16, GCBA 5/40, SH21 oraz zastępy OSP w tym dwa zastępy GBA 2,5/16 z naszej jednostki, GBA 2,5/16 i GBM 2,5/16 OSP Opatów, GBA OSP Piaski, i GBA 2,5/16 OSP Słupia. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszej jednostki dowódca potwierdził pożar filtra odpylającego znajdującego się bezpośrednio przy hali produkcyjnej. Strażacy natychmiast przystąpili do gaszenia pożaru podając prądy środków gaśniczych w tym piany ciężkiej na palący się filtr, jednocześnie prowadząc działania w obronie aby nie dopuścić do przeniesienia się ognia na halę produkcyjną. W trakcie prowadzonych działań jeden z pracowników podtruł się gazami pożarowymi natychmiast została mu udzielona kwalifikowana pierwsza pomoc, osoba ta została przekazana ZRM z Kępna. Dzięki szybkim i skutecznym działaniom pożar udało się szybko opanować. Po zakończonych działaniach udaliśmy się do bazy.

Czytaj więcej: Pożar Fabryka Mebli Gabi

Pożar balotów Szalonka

22 listopada 2014 roku o godzinie 11:45 zostaliśmy zadysponowani przez dyspozytora PSK PSP z Kępna do pożaru balotów słomy w miejscowości Szalonka. Zadania przybyłych na miejsce zastępów polegały na podaniu prądów gaśniczych na palącą się słomę, aby nie dopuścić do przeniesienia się ognia na rosnące w pobliżu drzewa. Następnie przy pomocy ciągnika z turem słoma została rozwieziona na pobliską łąkę. Strażacy przy użyciu wideł przerzucili rozwieziona słomę jednocześnie podali 4 prądy wody w celu całkowitego jej ugaszenia. Konieczne było również dowożenie wody z pobliskiego hydrantu. Na miejscu działały dwa nasze zastępy GBA, dwa zastępy z OSP Opatów jak i JRG PSP z Kępna.

Czytaj więcej: Pożar balotów Szalonka

Pożar lakierni Gabi

Piątek 14 listopada 2014 roku o godzinie 8.40 dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie otrzymał informację o pożarze lakierni w miejscowości Piaski. W tym samym czasie do zdarzenia zadysponował dwa nasze zastępy gaśnicze oraz zastępy z JRG PSP Kępno i innych jednostek OSP powiatu kępińskiego. Po dojeździe na miejsce zdarzenia pierwszej jednostki (OSP Łęka Opatowska) dowódca po wstępnym rozpoznaniu stwierdził, iż pali się pomieszczenie lakierni i istnieje niebezpieczeństwo przeniesienia sie ognia na budynki sąsiednie. W tym czasie budynek był już odłączony od zasilania w energię elektryczną oraz wszyscy pracownicy zostali ewakuowani w bezpieczne miejsce. Kierujący działaniem ratowniczym natychmiast poprosił dyspozytora PSK o dodatkowe siły i środki. Strażacy natychmiast przystąpili do gaszenia pożaru podając prądy gaśnicze w natarciu do wnętrza budynku i z góry na dach lakierni przy użyciu podnośnika hydraulicznego z PSP Kępno i PSP Ostrzeszów jednocześnie działając w obronie na budynki bezpośrenio zagrożone pożarem. Ze względu na specyfikę zdarzenia tzn. silne zadymienie oraz wytrącanie się trujących gazów pożarowych ratownicy pracowali w aparatach powietrznych ochrony dróg oddechowych. Dzięki szybkiej i skutecznej interwencji pracujących na miejscu wszystkich zastępów gaśniczych oraz pracowników zakładu pożar udało się szybko opanować tak, że nie stanowił zagrożenia dla sąsiednich obiektów. W wyniku pożaru spaleniu uległa część lakierni o powierzchni około 800m². W akcji gaszenia pożaru brało udział łącznie 19 wozów strażackich w tym dwa z PSP Ostrzeszów (SHD 24 i GCBM 18/8) łącznie w sile 64 strażaków.

Czytaj więcej: Pożar lakierni Gabi

Fałszywy Alarm

 

W piątek 7 litopada o godz 17:25 Dostaliśmy zgłoszenie o palącym się domu mieszkalnym w miejscowości Piaski, jednak w zgłoszeniu nie został podany numer domu. Dyspozytor PSK Kępno skierował nas w celu zweryfikowania zdarzenia do Piasek. Zadysponował także dwa zastępy JRG. Jednak okazało się że był to fałszywy alarm 3 zastępy strażaków które szukały miejsca zdarzenia bez pozytywnego skutku, zanotowały te zdarzenie jako fałszywy alarm.

Ku przestrodze!!!!!!

Przypominamy, że fałszywe alarmy są kwalifikowane obecnie jako wykroczenia.

Obecna podstawa prawna do kwalifikowania tego czynu jako wykroczenia podlegającego karze:

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z dnia 31 maja 1971 r.).
Art. 66. § 1. Kto ze złośliwości lub swawoli, chcąc wywołać niepotrzebną czynność fałszywym alarmem, informacją lub innym sposobem, wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo inny organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1.500 złotych.
§ 2. Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można orzec nawiązkę do wysokości 1.000 złotych.

 

Czytaj więcej: Fałszywy Alarm

Wypadek drogowy między Siemianicami a Rakowem

Dnia 8 listopada o godzinie 21.05 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie dysponuje nasz zastęp GBA   oraz zastęp SLRt i GBA z JRG PSP Kępno do zdarzenia drogowego, które ma miejsce między Rakowem a Siemianicami. Po przybyciu na miejsce zdarzenia kierujący działaniem ratowniczym ustalił , iż samochód osobowy marki Fiat Brava z niewyjaśnionych przyczyn uderzył w przydrożne drzewo a wszyscy poszkodowani 2 osoby dorosłe i trójka dzieci znajdują się poza nim. Działania pracujących na miejscu zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatora w rozbitym pojeździe, oświetleniu terenu działań oraz udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. Poszkodowani zostali przekazani Zespołowi Ratownictwa Medycznego z Kępna i odwiezieni do szpitala. W trakcie prowadzonych działań okazało się, że w zdarzeniu brała również jeszcze jedna osoba (dziecko) , którego natychmiast poszukiwania rozpoczęła Policja. Po odnalezieniu dziecka w jednym z domów zostało ono przekazane również pogotowiu ratunkowemu i przewiezione do szpitala. Na miejscu pracowała również grupa dochodzeniowo-śledcza z KPP z Kępna, która ustali przyczyny zdarzenia.

Czytaj więcej: Wypadek drogowy między Siemianicami a Rakowem

Zagospodarowanie terenu za remizą

Piątek 7 listopada nasi strażacy rolnicy z naszej miejscowości nawozili ziemie za remizę w celu wyrównania terenu po przestawieniu płotu do granicy należącej do OSP. Mimo niesprzyjającej aury niestrudzeni rolnicy przyczepami nawieźli oraz rozplanowali nawiezione hałdy ziemi. byli to Gąszczak Dariusz, Płaza Dariusz, Jędrecki Marek, Musiała Marian.

Czytaj więcej: Zagospodarowanie terenu za remizą

Przegląd gotowosci bojowej -2014

Przegląd KSRG w naszej jednostce 28.10.2014 o godz. 12:00 przeprowadzona została kontrola gotowości bojowej naszej jednostki. Zostało sprawdzone wyposażenie wozów bojowych, garaży oraz wszelkiej dokumentacji niezbędnej do prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych. Przegląd przeprowadził Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie mł. bryg. mgr inż. Wojciech Grabarek oraz mł. bryg. mgr inż. Mariusz Szczepański kontrola przebiegła szybko sprawnie i bez zarzutów co odzwierciedliła najwyższa ocena 6.0

Czytaj więcej: Przegląd gotowosci bojowej -2014

Pożar kotłowni w Opatowie

W dniu 31 października 2014r. o godz 7:31 dyspozytor Powiatowego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie skierował nasz zastęp GBA 469P21 do pożaru kotłowni na ulicę. Radosną w miejscowości Opatów. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i rozpoznaniu dowódca stwierdził pożar trocin znajdujących sie obok pieca CO. Budynek ten natychmiast został odłączony od energii elektrycznej, następnie po zbudowaniu lini gaśniczej do wnętrza pomieszczenia zostało wprowadzonych dwóch ratowników wyposażonych w sprzęt ochrony dróg oddechowych, którzy podali prąd wody na ognisko pożaru. Po ugaszeniu pożaru przystąpiliśmy do oddymienia pomieszczenia przy pomocy turbowentylatora przedmuchowego. Na miejscu działały również zastęp z OSP Opatów oraz dwa zastępy z KP PSP Kępno. Po zakończonych działaniach wróciliśmy do bazy.

Czytaj więcej: Pożar kotłowni w Opatowie

Groźny wypadek na krajowej -11

W dniu 27.10.2014 o godz. 6:40 zastęp naszych strażaków został skierowany przez dyspozytora PSK Kępno na drogę krajowa nr11 miedzy miejscowością Słupia a Piaskami. W zdarzeniu brały udział dwa samochody: osobowy marki Volkswagen Passat jak i ciężarowy marki Daf. Do wypadku doszło poprzez zderzenie się obu pojazdów czołowo na prostym odcinku drogi, z zeznań kierowcy kierującego Dafem mieszkańca Olesna wynika że jechał on swoim pasem ruchu kierując się w stronę Kępna. A jadący z naprzeciwka passat mieszkaniec Poznania z niewyjaśnionych przyczyn zjechał naprzeciw legły pas ruchu i uderzył w Prost w nadjeżdżającego Dafa. Siła uderzenia była ogromna Passat został zmiażdżony i poruszający się nim kierowca został zakleszczony w pojeździe. Dwa zastępy strażaków z JRG Kępno OSP Słupia i nasz zastęp przez 15 minut zmagali się z wrakiem wycinając poszczególne elementy pojazdu aby dostać się do poszkodowanego. Na którego czekało już ZRM Kępno. Poszkodowany z licznymi obrażeniami ciała został przetransportowany do Kępińskiej placówki. Kierowca Dafa na szczęście nie doznał żadnych obrażeń.

Czytaj więcej: Groźny wypadek na krajowej -11

Olej na krajowej 11-tce

Stacja Paliw Statoil a miejscowość Kostów, to zakres działań prowadzonych na krajowej 11-tce przez nasz zastęp strażaków.w czwartkowe popołudnie 24.10.2014 od godz. 15:27 do godz. 18:00 Nasi strażacy wraz z JRG Kępno oraz OSP Opatów Neutralizowali rozlany pas oleju który zagrażał bezpieczeństwu poruszającym się pojazdom. Obszar objęty działaniami obejmował odcinek długości aż 8 km do neutralizacji zagrożenia zużyto około 400kg sorbentu.

Czytaj więcej: Olej na krajowej 11-tce

Jesteś tutaj: Home Aktualności 2014